KLIENTU ATBALSTS (PIRMSDRUKAS PĀRBAUDE, PARAUGNOVILKUMS)

Lūdzu, ievērojiet norādījumus par faila sagatavošanu un failu iesniegšanai izmantojiet norādīto FTP serveri. Pēc failu iesniegšanas sazinieties ar projektu vadītāju vai iespieddarbu sagatavošanas speciālistu:  Tiks veikta faila pārbaude, un apstiprināšanai tiks nosūtīts elektroniskais makets, pirmsdrukas apstiprināšanai. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī paraugnovilkumu izdrukas.

Instrukcija              Failu iesniegšana